Pangarap

24 May
Hello, Oble! :D

Hello, Oble!😀

Pangarap ko’y paglingkuran ang bayan,

Hindi ang kapulisan o ang pamahalaan.

Gusto kong matulungan ang kapwa ko mahirap,

Hindi ang mga taong sa baya’y nagpapanggap.

 

Sabihin man nilang tinatahak ko’y pagka-dukha,

Tiyak ko namang daang ito’y aking ikaliligaya.

-E

=====================================

Related posts:

IMG_20130802_160328

When Coron Is Playing Hard-to-Get

University of the Philippines Diliman

One. Hundred. Five.

University of the Philippines Visyas

Traversing Region VI: Visiting UP Visayas

meeee

LEZZ DO THE NINJA MOVES

DSCN1050

THE NINJA MOVES

Share Your Thoughts

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: